Stilhed & bøn
 
 
Bed med Bibelen

Den vigtigste inspirationskilde
til bøn har altid været Bibelen.
Salmernes bog i Det gamle
Testamente brugtes længe før
Jesu tid og bruges stadig hver
eneste dag af mennesker over
hele jorden som bønnebog.

 
 
Salme 23
 
En af de mest kendte og afholdte salmer i Det gamle Testamente er nr. 23 "Hyrdesalmen":
 
Herren er min hyrde,
jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.
Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod.
Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage.
 
Læs mere i  Bibelen
 
 
En meget enkel realitet
"I menneskets inderste findes en længsel efter et nærvær, et stille ønske om fællesskab. Lad os aldrig glemme, at en enkel længsel efter Gud allerede er begyndelsen på troen."
Citat: Broder Roger, Taizé
 
 
 
   
Den hellige Birgittas bøn
   
O Herre,
kom snart og oplys natten.
Ligesom døende længes, 
sådan længes jeg efter dig.
Sig til min sjæl, at intet sker,  
uden at du tillader det,
og at intet, som du tillader, 
er trøstesløst.
O Jesus, Guds Søn, 
du stod tavs foran dem,
som dømte dig.
Gør mig tavs,
indtil jeg har besindet mig  
og ved, hvad jeg skal sige, 
og hvordan jeg skal tale.
Vis mig vejen,
og gør mig villig til at  vandre den.
Dårskab er det at tøve  
og farligt at gå videre, 
oplys mig i min rådvildhed,
og vis mig vejen.
Jeg kommer til dig,  
ligesom den sårede
kommer til lægen.  
Giv, Herre, mit hjerte ro.                
Amen
(Birgitta af Vadstena 1303-1373)
 
 
 
En kort fortælling om Birgittas liv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBELMEDITATIONER
Meditativ bibellæsning
Læs mere
     
DEN VIGTIGSTE BØN
 
Vor fader,
du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.

For dit er riget og magten og æren
i evighed!
Amen.
 
 
 
 
 
   
DEN VIGTIGSTE BOG
 
Det mest forunderlige ved at være menneske er, at Skaberen vil os noget. Gud har tilsyneladende altid - ofte for døve øren - hvisket, sagt, råbt, at han elsker os alle uden forskel, sådan som vi nu er, skabt af Ham. Jesu liv og død og opstandelse er Guds måde at vise os, hvad det betyder. Dette under gennemsyrer hele bibelen, og kirken har helt fra sin begyndelse øvet sig i at lytte til Gud.
 
 
LÆS MERE OM MEDITATIV BIBELLÆSNING HER
 
 
 
   
 
MERE OM
STILHED OG BØN
 
Fra Taizé-fællesskabets hjemmeside (på engelsk)
The value of silence

"Silence means leaving to God what is beyond my reach and capacity. A moment of silence, even very short, is like a holy stop, a sabbatical rest, a truce of worries. --"
Læs mere
 
 
 
 
     
 
Franz Jalicz: Kontemplative
åndelige øvelser
 
Lyder titlen kedelig? Jeg kan garantere, at
det er en bog du ikke let lægger fra dig.
 
Køb bogen  Her
 
 
Indføring i kontemplativ meditation
 
Grethe Livbjerg skriver på Levende vand.dk om kontemplativ meditation og bl.a. om Franz Jalics bog:
 
"Jalics er i sin 35-årige tjeneste som sjælesørger blevet overbevist om, at mennesker i de mest forskellige livsomstændigheder bærer på en dyb længsel efter Gud, men at den vej, kirken viser dem, ofte er for kompliceret og utilfredsstillende. Gennem årene som åndelig vejleder har han oplevet, at når han førte mennesker til en enkel og umiddelbar inderlighed, åndede de lettet op, og mange sagde, at de i årevis mere eller mindre bevidst havde søgt dette.

I sit forord til bogen skriver Jalics, at denne enkle inderlighed er den helt væsentlige forudsætning for at kunne bevare balancen i en kompliceret, teknisk og hektisk verden"
 
 
 
 
 
     
 
Centrerende bøn
 
 
 
Grethe Livbjerg, redaktør af Levende vand, giver en kort introduktion til "Centrerende bøn" og forklarer bl.a. forskellen på centrerende bøn og forskellige former for meditation.

Centrerende bøn (1) Læs mere
Centrerende bøn (2) Læs mere


 
Thomas Keating har udviklet centrerende bøn som et middel til at forny den kristne kontemplative tradition. Han skriver:

”Centrerende bøn er at åbne sind og hjerte, krop og følelser – hele vores eksistens – for Gud, det Yderste Mysterium, som er hinsides ord, tanker og følelser.
 
 
 
 
 
     
 
”Invitation fra Gud”
En film af Marie Louise Lefèvre om Thomas Keating
og centrerende bøn. 
 
 
 


Kan ikke sammenlignes med Østens meditationer
Filmen "Invitation fra Gud" anmeldt af Britta Felsager (Uddrag):

"I mine øjne er han (Thomas Keating) kristen mystiker i den allerdybeste forstand, og centrerende bøn kan ikke sammenlignes med østens meditation, som der står på dvd´ens omslag. Østens meditationer er beregnet på at afklare sindet og passivisere følelserne gennem mentale teknikker eller opmærksomhedstræning. Som Keating selv har sagt, ”er dette en god begyndelse, men centrerende bøns indfaldsvinkel er et direkte svar på Guds invitation til at elske Ham over alt, ja nærmest til at forelske sig i Ham.” Med andre ord: centrerende eller kontemplativ bøn er vort svar på det første af Guds ti bud, I Keating øjne kristendommens missions- og visionserklæring. Så bøn er bøn, dvs. en relation mellem mennesket og Gud, som Thomas Keating selv hele tiden understreger, formentlig for at undgå misforståelser."
Læs mere
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Martin Luthers bønner
 
Om Morgen- og Aftenbøn i Luthers Lille Katekismus 
(Dr. Martin Luther 1483-1546)  
 
1. Om morgenen, når du står op, skal du gøre det hellige korses tegn for dig og sige: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
 
Derefter kan du knælende eller stående bekende troen og bede Fadervor; hvis du vil, kan du også bede denne bøn:
 
Jeg takker dig, min himmelske Fader, ved Jesus Kristus, din elskede Søn, fordi du denne nat har bevaret mig fra al skade og fare. Jeg beder dig, at du også denne dag vil bevare mig fra synd og alt ondt, så min gerning og mit liv må behage dig; for jeg betror mig med legeme og sjæl og alt i dine hænder.
Lad din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke skal få magt over mig. Amen.
 
Gå derpå glad til din gerning.
 
2. Om aftenen, før du går i seng, skal du gøre det hellige korses tegn for dig og sige: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
 
Derefter kan du knælende eller stående bekende troen og bede Fadervor; hvis du vil, kan du også bede denne bøn:
 
Jeg takker dig, min himmelske Fader, ved Jesus Kristus, din elskede Søn, fordi du i dag nådigt har bevaret mig. Jeg beder dig, at du vil tilgive mig alle mine synder, hvorved jeg har gjort uret, og at du i nat nådig vil bevare mig; for jeg betror mig med legeme og sjæl og alt i dine hænder. Lad din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke skal få magt over mig. Amen.
 
Læg dig derpå stille og roligt til at sove.
 
 
 
 
En enkel måde at bede på
 
Luthers barber, Mester Peter, spurgte en dag i 1535 Luther, hvordan han skulle bære sig ad med at bede og holde andagt. Luther gik hjem og skrev et brev, som er blevet til dette lille skrift om en enfoldig måde at bede. Her fortæller Luther, hvordan han selv gør og giver enkelte gode råd.
 
Cand. Theol.  Finn B. Andersen har oversat.
 
 
___________________________
 
S t i l h e d  &  b ø n
                   
                 S t i l h e d  &  b ø n
 

        S t i l h e d  &  b ø n

                S t i l h e d

Du, Herre,
har skabt mig til dig,
og mit hjerte er uroligt,
indtil det finder hvile i dig.
Amen
                     (Augustin 354-430)
 
 
 
Kristuskransen
er tænkt og udformet af den svenske biskop Martin Lönnebo som en hjælp til at leve Gud nær på en enkel og praktisk måde, som en hjælp på den sværeste af alle veje - vejen indad. Den er et redskab, som kan hjælpe med at give retning til den åndelige længsel, meditation og bøn.
Kristuskransen vil minde os om vor Herre Jesus Kristus, og hvad han betyder for os, og bringe os nærmere Ham, der lovede altid at være på siden af os som vor ven og give os nyt mod på livet.
 
 
 
Hør biskop Martin Lönnebo
forklare kristuskransen
 
 
 
Helligt rum
din daglige bøn online
 
En hjemmeside, hvor du kan du skabe et helligt rum med bøn i din hverdag. Du vil blive guidet af bibeltekster og korte vejledninger på skærmen.
 
 
 
Tidebønner
efter gammel tradition
(Er beregnet til en gruppe
 L = leder  A = alle 
 Er du alene, læser du det hele)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBELMEDITATIONER
Meditativ bibellæsning
Læs mere
     
 
 
 
Frans af Assisis bøn
foran korset i S. damiano
 
Allerhøjeste og herlige Gud
Lad dit lys sprede mit hjertes mørke
Giv mig en ren og klar tro
Et fast håb
Og en fuldkommen kærlighed
Giv mig dyb ydmyghed
Og visdom og evne
Til at forstå og følge din hellige vilje.
 
----------------------------------------
 
(Bøn tilskrevet Frans:)
 
Herre,
gør mig til et redskab
for din fred.
Hvor der er had,
lad mig så kærlighed,
hvor der er krænkelse, tilgivelse,
hvor der er tvivl, tro,
hvor der er fortvivlelse, håb,
hvor der er mørke, lys,
hvor der er bedrøvelse, glæde.
Guddommelige mester, hjælp mig,
så jeg ikke så meget søger
at blive trøstet, som at trøste,
ikke at blive forstået, men at forstå,
ikke at blive elsket, men at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
ved at tilgive, at vi bliver tilgivet,
og ved at dø,
at vi bliver født til evigt liv. Amen.