Stilhed og langsomhed
 
De ord bliver stadig mere nødvendige.
Fart og larm kan tømme livet for indhold.
Vi bliver nødt til at finde tilbage til et
mere menneskeligt liv.
 
Vi vil gerne indbyde dig til at gå på
opdagelse i stilheden. Det er ikke spor
indviklet. Hvis vi bare vil det. Og gør det.
 
 
At Gud taler i stilheden, oplevede
også Elias (omkr. 850 f.Kr.):
 
Da lød det (til Elias): »Gå ud og stil
dig på bjerget for Herrens ansigt, så
vil Herren gå forbi.« Forud for Herren
kom en voldsom og kraftig storm, der
splintrede bjerge og knuste klipper,
men Herren var ikke i stormen. Efter
stormen kom et jordskælv, men Herren
var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet
kom en ild, men Herren var ikke i ilden.
Efter ilden lød der en sagte susen.
 
Da Elias hørte det, tilhyllede han sit
ansigt med kappen, gik ud og stillede
sig i hulens åbning. Da lød der en
stemme: »Hvad vil du her, Elias?«
(1. Kongebog kap. 19, 11-13)
 
Og Jesus siger:

"- når du vil bede, så gå ind i dit
kammer og luk din dør og bed til din
fader, som er i det skjulte. Og din
fader, som ser i det skjulte, skal lønne
dig." (Matt. 6,6)
 
 
 
 
 
 
 
 
Fred og alt godt!
Gunhild og Peter Grarup
 
 
 
 
Ikoner og meditationer
 
 
 
   
 
 
 
Ikonernes verden er et forunderligt sted med et nyt sprog, som skal læres, og nye færdigheder, der skal opøves.  Det er et fordybelsessted, det er bøn og helligt nærvær. 
 
Jeg vil gerne dele min glæde ved ikoner med dig. Her på siden kan du se nogle af mine ikoner. Til ikonerne skriver jeg nogle tanker, måske kan du bruge dem som oplæg til en billedmeditation.
                                                                       Gunhild Grarup
 
 
Mere om ikoner og meditationer   +Her
 
                                                                                                                                       
 
 
Retræte i stilhed
  
 
 
        
Nogle få dage i stilhed sammen
med andre kan være med til at
skabe et stille rum omkring dig ...
 
I Guds stilhed må jeg være
ordløs, stille uden krav.
Klare himle, åbne dage
på en strand ved nådens hav.
       (Jonas Jonson, svensk biskop)
 
 
 
 
 
 
 
Pilgrimsvandring
 
        
 
En øvelse i stilhed og langsomhed.
Det handler ikke om hvor mange
km. jeg kan gå, men ... +Læs mere 
 
Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde dig i sin hånd.
                      (Irsk-keltisk tradition)
 
 
 
 
 
 
         
Se noget af den
Litteratur
der har inspireret os  +Her