Stilleretræte
Retræte
 
At trække sig tilbage i stilhed sammen med nogle få andre. Det er altså ikke fordi jeg ikke har nogen at tale med, at jeg er stille, men fordi vi er enige om i et stykke tid at give hinanden stilhedens gave.
Erfaringen er, at stilheden ikke er tom. Når jeg bliver stille, kan det ske, at en anden - Den Anden - får et ord indført. Når jeg tager ved lære af Jesus og går ind i det skjulte og stille, kan det ske, at jeg hører Guds kærlige stemme: Du er mit elskede barn.
 
 
Stilhed
 
"Stilhed er Guds oprindelige sprog - alt andet er dårlige oversættelser". Sådan siger Thomas Keating, som er en af dem, der har inspireret os
på vores livsvandring.
 
En anden af vore gode venner, Hans Erik Lindström, pilgrimspræst i Sverige, siger: Stilheden er en mangelvare, som mange af os længes efter.
 
Alt skal gå hurtigere, og fart larmer næsten altid. Stilheden kan findes i hverdagen, hvis vi gør os umage og sørger for at skabe stille rum der, hvor vi bor. Stilheden sammen med andre kan bl.a. opleves på en retræte.
 
Retræte betyder "tilbagetræk-
ning". Vi trækker os tilbage for en tid fra hverdagen med alle dens krav og glæder og er stille.
 
Det er aldrig til at vide, hvad der sker, når vi bliver stille. Måske kan vi nå til at høre vort eget hjertes spørgsmål til livet og Guds tale til os på Hans "oprindelige sprog".
 
 
Nogle få dage i stilhed sammen med andre kan være med til at
skabe et stille rum, som har en tendens til at brede sig, når vi
kommer hjem
 
 
 
RETRÆTER 2018
 
 
 
 
 
   Fredag 7. – søndag 9. september:  
   Stilleretræte: Frans af Assisi
   ”Lovet være du, Herre, med alle dine 
    Skabninger”
 
 
Overskriftens citat er hente fra Frans´ solsang. I stilhed vil vi følge i sporene efter Frans af Assisi og prøve at lade os inspirere af hans dybe tillid til Guds godhed, hans overvældende glæde over skaberværket og hans stålsatte vilje til at følge Kristus gennem den evangeliske fattigdom. Temaet vil præge retrætens andagter og søndagens nadvergudstjeneste.
 
Retræten begynder fredag kl. 17.00 med mulighed for ankomst fra kl. 16.00. Søndag kl. 13.30 Afslutning og afrejse. Vi sender mail med detaljeret program til deltagere. NB: Der vil også være stilhed under måltiderne.
 
Ledere: Gunhild og Peter Grarup
Pris: kr. 1000,-
Om tilmelding og betaling: Se spalten til højre
 
   
 
 
 
 
MEGET MERE OM RETRÆTE
OG KRISTEN MEDITATION  +Her
 
 
 
 
 
S t i l l e r e t r æ t e
                   
                 S t i l l e r e t r æ t e
 

        S t i l l e r e t r æ t e

                S t i l l e

Retrætehus
 
Skovhuset,
Gudenåvej 19, Sdr. Vissing,
8740 Brædstrup.

Der er plads til ti i enkeltværelser.
Tilmelding
Skal altid ske til:
 
Det Økumeniske Center,
Yvonne Vestereng
Telefon: 30 74 73 21
e-mail: tilmelding(at)retraetehus.dk
 
 
 
Betaling
Skal også ske til Skovhuset:
 
Giro:
Korttype 73 konto 84048232

Netbank:
Reg.nr. 8401 konto 1268962
 
 
 
Læs om alle Skovhusets retræter  +Her
 
 
 
 
Tak til Regitze Sonne for
dejlige billeder fra en re-
træte i Skovhuset.
 
Klik på de gule blomster
og se Regitzes billeder.