I Guds stilhed må jeg være
 
 
Retræte
i stilhed

Nogle få dage i stilhed sammen med andre kan være med til at skabe et
stille rum ...
 
I Guds stilhed må jeg være
ordløs, stille uden krav.
Klare himle, åbne dage
på en strand ved nådens hav.
       (Jonas Jonson, svensk biskop)
 
 
 
 
    
   
Pilgrimsvandring
 
En øvelse i stilhed og langsomhed.
Det handler ikke om hvor mange
km. jeg kan gå, men ... 
 
Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde dig i sin hånd.
                  (Irsk-keltisk tradition)
 
 
 
 
Stilhed og langsomhed
 
De ord bliver stadig mere nødvendige. Fart og larm kan tømme livet for indhold. Vi bliver nødt til at finde tilbage til et mere menneske-ligt liv.
 
I stedet for larm: Stilhed
I stedet for fart: Langsomhed
I stedet for overfladiskhed: Fordybelse
 
Vi vil gerne indbyde dig til at gå på opdagelse i stilheden. Det er ikke spor indviklet. Hvis vi bare vil det. Og gør det.

Det mest overaskende ved stilheden er, at den ikke er tom. Når vi bliver stille, kan det ske, at vi kan høre, hvad Gud har at sige. Han stiller ingen krav. Han siger: "Du er mit elskede barn." Sådan sætter han os i gang med at leve menneske-ligt.
 
 
 
 
At Gud taler i stilheden, oplevede også Elias (omkr. 850 f.Kr.):
 
Da lød det (til Elias): »Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi.« Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Da lød der en stemme: »Hvad vil du her, Elias?«
(1. Kongebog kap. 19, 11-13)
 
Jesus siger:

"- når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig."
(Matt. 6,6)
 
 
 
 
Fred og alt godt!
Gunhild og Peter Grarup
 
 
 
Ikoner og meditationer
 
Ikonernes verden er et forunderligt sted med et nyt sprog, som skal læres, og nye færdigheder, der skal opøves. Det er et fordybelsessted, det er bøn og helligt nærvær.
 
 
 
 
Jeg vil gerne dele min glæde ved ikoner med dig. Her på siden kan du
se nogle af mine ikoner. Til ikonerne skriver jeg nogle tanker, måske kan
du bruge dem som oplæg til en billedmeditation.
                                Gunhild Grarup
 
 
Se ikoner og meditationer +Her
 
 
 
 
Øverst: Maria
Nederst: Den hl. Birgitta af Vadstena